شناسهٔ خبر: 24516 - سرویس خبر
نسخه قابل چاپ

گزارش تصویری؛

فرهنگ امروز در نمایشگاه مطبوعات(2)

نمایشگاه ماهنامه و پایگاه اینترنتی فرهنگ امروز افتخار دارد 17-23 آبان در شبستان مصلی، راهروی اصلی، نبش راهروی 10، غرفه 10 پذیرای تمامی مخاطبان و فرهیختگان گرامی باشد.

 

فرهنگ امروز/زهرا طاهری:

 

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

غلام‌عباس توسلی

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

 

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

مجید مددی و غلام‌عباس توسلی

 

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

حسن انوشه

 

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

 

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

مسعود فروتن

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

مراد ثقفی

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

علی اکبر اشعری

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

محمود رضوی

 

 

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

محمود گبرلو

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

 

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

 

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

 

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

 

نمایشگاه مطبوعات غرفه فرهنگ امروز

 

نظر شما