کارل اشمیت

کل اخبار:21

 • ۱۳۹۹-۰۹-۲۹ ۱۶:۳۰

  نگاهی به کتاب «بازگشت امر سیاسی»: موف علیه اشمیت

  موف به هیچ وجه تلاش نمی‌کند فلسفه سیاسی خود و نقدهای موثر آن از لیبرالیسم را برحسب منطق درونی استدلال‌های هژمونی و استراتژی سوسیالیستی پیش ببرد. دلمشغولی اصلی او توصیف و درک فضای سیاسی بحران‌زده پس از فروپاشی نظام کمونیستی شوروی است.

 • 28 ۱۳۹۸-۱۲-۲۰ ۱۶:۰۶

  شمارۀ بیست‌وهشتم نشریۀ فرهنگ امروز منتشر شد؛

  دشمن و نیاز به بازتعریف آن

  فرهنگ امروز در پرونده اندیشه شماره بیست‌وهشتم خود با عنوان دشمن سیاست تاملی داشته بر مفهوم دشمن در اندیشه سیاسی و این پرسش را مطرح کرده است که ایا ذات امر سیاسی با دوگانه دوست/دشمن پیوند خورده است؟

 • کارل اشمیت ۱۳۹۸-۰۸-۰۱ ۱۲:۲۲

  زمینه‌های تاریخی و فکری فلسفۀ سیاسی اشمیت؛

  تصمیم برای خروج از گفت‌وگوی بی‌پایان

  به نظر اشمیت، رمانتیسیسم در دستان بورژوازی سیاست دموکراتیک را به گفت‌وگویی بی‌انتها بدل کرده است که هدف آن لذت زیباشناختی صرف است و در چنین شرایطی، آنچه به محاق می‌رود، تصمیم اصیل سیاسی است. تصمیم گرفتن (نه لزوماً تصمیم درست گرفتن) در شرایطی که آلمان مغلوب در جنگ جهانی اول، درگیر بحران‌ها و کشمکش‌های سیاسی و داخلی فراوانی بود، اهمیت فراوانی داشت و از نظر اشمیت (و بسیاری دیگر) بی‌تصمیمی پاشنۀ آشیل این شرایط بود.

 • ۱۳۹۸-۰۶-۲۶ ۱۶:۰۰

  هنر رومانتیک جدید در کنار دموکراسی و ذائقه بورژوازی ملی گسترش می‌یابد

  نیره توکلی می‌گوید: از نگاه کارل اشمیت هنر رومانتیک جدید در کنار دموکراسی و ذائقه بورژوازی ملی جدید گسترش می‌یابد.

 • ۱۳۹۸-۰۶-۱۶ ۱۶:۳۰

  «رمانتیسیسم سیاسی» ستیزه‌جویانه‌ترین کتاب اشمیت است

  کتاب «رمانتیسیسم سیاسی» ستیزه‌جویانه‌ترین کتاب اشمیت است، کتابی که در آن نقش من متهم می‌کنم را با اشتیاقی بی‌حدوحصر می‌پذیرد.

 • هابز و اشمیت ۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۱۰:۲۹

  بهزاد جامه‌بزرگ/ نگاهی به کتاب «لویاتان در نظریۀ دولت تامس هابز» اثر کارل اشمیت؛

  تفسیر اشمیت از هابز و تیزبینی آن یهودی مغضوب

  آنچه در بررسی نسبت هابز و اشمیت باید مدنظر قرار گیرد این است که قرابت اندیشه‌های هابز و اشمیت هرگز به معنی تبعیت کامل اشمیت از هابز نیست. اشمیت عقل نقاد خود را حتی در قبال هابز که نزدیک‌ترین نظرات را در اندیشۀ سیاسی و نظریۀ دولت را به او دارد، تعطیل نمی‌کند.

 • ۱۳۹۵-۰۹-۰۷ ۱۶:۲۰

  وضعیت‌های استثنایی قانون را می‌سازند

  مفهوم «وضعیت استثنایی» برگرفته از نظریه قانون کارل اشمیت در رساله الاهیات سیاسی (١٩٢٢) است. او برای نخستین‌بار «نزدیکی ماهوی وضعیت استثنایی و حاکمیت را برقرار کرد». (ص١٩) طبق نظریه حاضر، حاکم در وضعیت استثنایی به‌نام منافع همگانی پا را فراتر از قانون می‌گذارد و «درباره وضعیت استثنایی تصمیم می‌گیرد» (

 • ۱۳۹۵-۰۷-۱۴ ۱۸:۰۰

  نظری به مقاله‌های اخیر سیدجواد طباطبایی و محمد قوچانی در نشریه سیاست‌نامه / عادل مشایخی؛

  کارل اشمیت وارد می‌شود

  قوچانی در مقاله‌ی خود پلی را صراحت بخشیده است که دکتر طباطبایی را به اقتصاددان‌های نئولیبرالی چون دکتر غنی‌نژاد، دکتر نیلی و... می‌پیوندد، تا مبانی نظری «ناسیونال -نئولیبرالیسم» ایرانی انسجام، صراحت و روشنی بیشتری پیدا کند.

 • طباطبایی ۱۳۹۵-۰۶-۱۶ ۱۳:۵۶

  سیدجواد طباطبایی؛

  کارل اشمیت و فلسفۀ حقوق آلمان نازی

  دیدگاهی که اشمیت به دفاع از آن برخاست از دیدگاه برخی نویسندگان، نظیر کارل رایموند پوپر (۱۹۰۲ ۱۹۹۴)، ریشه در افکار و فلسفۀ سیاسی هگل داشت. برای تصحیح سوء برداشت پوپر لاجرم توضیحی در این باب لازم است. هگل هم‌چنان‌که می‌دانیم از منتقدین سرسخت مفاهیم انتزاعی بود. وی در نقد دیدگاه اخلاقی کانت بر این باور بود که رأی او در این باب بر مبنای انتزاعات اخلاقی است، و این انتزاعات به هیچ نظم واقعی در عالم خارج ارتباطی پیدا نمی‌کند، چرا که یک امر کلّی اخلاقی را عرضه می‌کند که جایگاه آن در نظام اجتماعی مشخص نیست و به همین خاطر است که در جایی می‌گوید: اخلاق کانتی، لانۀ تنش‌ها و تضادهاست.

 • ۱۳۹۵-۰۳-۲۵ ۱۳:۲۲

  بازتاب تصویر جلد فرهنگ امروز (کارل اشمیت) در آلمان

  انجمن کارل اشمیت در آلمان با انتشار تصویر جلد شماره اخیر فرهنگ امروز در صفحه خود به معرفی فرهنگ امروز پرداخت.

 • شماره یازدهم ۱۳۹۵-۰۲-۲۶ ۱۰:۴۹

  شماره یازدهم فرهنگ امروز منتشر شد؛

  شماره یازدهم نشریه «فرهنگ امروز» منتشر شد

  فرهنگ امروز که در شماره‌های پیشین خود تلاش کرده بود به فلسفه و تاریخ اندیشه از منظری متفاوت بنگرد، در شماره تازه خود به سراغ ناقدان فلسفی نظم سیاسی مدرن رفته است. کارل اشمیت، اریک فولگین و لئو اشتراوس از جمله این فیلسوفان هستند.

 • اشمیت ۱۳۹۴-۱۰-۰۵ ۰۹:۴۵

  از شاعرانه‌سازی سیاست تا سیاست‌زدایی روشن‌فکرانه/ تگاهی به کتاب رمانتیسیزم سیاسی کارل اشمیت؛

  چرا ما به جای عمل فقط حرف می‌زنیم؟

  رمانتیسیزم، خدا -اصل غایی موقعیت‌انگاری فلسفی سنتی- را با خودآگاهی زیبایی‌شناختی و فردی جایگزین می‌کند، متافیزیک را سوژه‌محور و خصوصی می‌کند. اما اشمیت معتقد است که تعالی سوژه‌ی تک‌افتاده تنها در نظم اجتماعی بورژوازی فراهم می‌شود. بدون آن خلوتگاه درونی که لیبرالیزم برای فرد فراهم می‌کند، تخیل رمانتیک هدف یورش‌های خودکامانه و غیرقابل پیش‌بینی از بیرون قرار می‌گیرد.

 • سایمون کریچلی ۱۳۹۳-۰۸-۱۰ ۱۲:۱۵

  پاسخ سایمون کریچلی به اسلاوی ژیژک؛

  مقاومت باهوده است

  همان‌طور که کارل اشمیت به ما یاد آور می‌شود- و نباید فراموش کنیم این حقوق‌دان فاشیست از ستاینده‌های بزرگ لنین بود- دو روایت عمده از چپ غیرپارلمانی، غیرلیبرال وجود دارد: اتوریتاریسم و آنارشیسم. اگر ژیژک مرا با خشونت ویژه‌ی لنینیستی به خاطر تعلق به دومی مورد هجوم قرار می‌دهد، متناسبن واضح است خود طرف‌دار کدام فرقه است.

 • دیهیمی ۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۱۴:۵۳

  واکنش خشایار دیهیمی به نقد صالح نجفی بر ترجمه «الهیات سیاسی2»؛

  نه کتاب را دیده‌ام، نه مترجم را!

  ممکن است مترجم اثر در جایی، صحبت های مرا شنیده باشد یا چیزی درباره من خوانده باشد و در کتابش از من تشکر کرده باشد اما این موضوع، این حق را به افرادی امثال آقای نجفی نمی‌دهد که اخلاق حرفه ای را زیرپای بگذرانند و گناه یا تقصیری را متوجه من بدانند.

 • صالح نجفی ۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۰۹:۲۵

  صالح نجفی/نقدی کوتاه بر ترجمه کتاب «الهیات سیاسی 2»اثر کارل اشمیت؛

  آزادی مطلق در ترجمه‌های نظری

  شاید هیچ‌وقت نتوان قانونی تدوین کرد تا جلوی تولید ترجمه‌هایی از این دست گرفته شود. ولی در همه‌حال «ندایی» هست از جنس ندای درونی سقراط که اگرچه ایجابا او را به چیزی امر نمی‌کند، لااقل نمی‌گذارد او دست به بعضی کارها بزند یا پای در بعضی راه‌ها بگذارد.

 • کارل اشمیت ۱۳۹۳-۰۲-۱۷ ۰۸:۴۲

  بررسی خوانش کارل اشمیت از الهیات سیاسی از منظر الهیات سیاسی؛

  الهیات در وادی سیاست کافرشده!

  نظریه‌ الهیات سیاسی اشمیت، نظریه‌ الهیات سیاسی در خصوص یک سیاست کافرشده است؛ یعنی همانند آن الهیات سیاسی که در یونان و رم باستان وجود داشت و مذهب جزئی از دولت و سیاست و امور کلی اجتماع بود و نه تنظیم‌کنندۀ و هادی امور اجتماعی و مافوق دولت.

 • کارل اشمیت ۱۳۹۳-۰۱-۱۹ ۱۰:۳۰

  تأملی در نسبتِ الهیات سیاسی و نظریۀ دموکراتیک؛

  الهیات و سیاست بعد از اشمیت

  تصویرسازی الهیاتی‌ـ‌سیاسیِ اشمیت از حاکمیت به مثابه‌ي انحصار تصمیم‌گیری در دست حاکم، فاصله‌ای پُرنشدنی با آمال جمهوری‌خواهانۀ الهیاتی‌ـ‌سیاسیِ اسپینوزا دارد و این یعنی دلالت‌های متنوع الهیات در سیاست.

 • هانا آرنت ۱۳۹۲-۱۲-۰۵ ۰۸:۲۶

  نگاهی آرنتی به اندیشۀ کارل اشمیت؛

  مشکلۀ سیاست

  از منظرگاه آرنت، رویکرد اشمیت تنها به شرح واقعیات می‌پردازد. در عالم واقعی، فارغ از امکان‌های رهایی و اندیشه‌ی انتقادی زمانی، که همانند اشمیت به سیاست پرداخته می‌شود، عرصه‌ی سیاسی بسیار متکثر، بدون روایت و بی‌مبناست.

 • صادق حقیقت ۱۳۹۲/۱۰/۲۸

  گفت‌وگو با «سید صادق حقیقت»؛

  تفسیر و فهم عالم اسلام با مفاهیم مسیحیت ممکن نیست

  هيچ دليلی وجود ندارد كه در عالم اسلام، از اصطلاحات به‌كار رفته در مسيحيت استفاده كنيم و بعد خودمان دنبال آن اصطلاحات راه بيفتيم و بگوييم فلان تفاوت‌ها بين اسلام و مسيحيت وجود دارد. بهتر است از ابتدا اصطلاح جديدی را به كار ببريم كه مربوط به عالم اسلام است.

 • اشتراوس ۱۳۹۲-۱۰-۲۱ ۰۹:۴۲

  نقد لئو اشتراوس بر الهیات سیاسی کارل اشمیت؛

  اشتراوس علیه اشمیت

  وضع طبیعی هابز از نظر اشتراوس، اولاً جنگ «فرد» علیه فرد بود، ولی برای اشمیت جنگ «کلیت‌ها» علیه کلیت‌ها با گرایش دوست و دشمن است. در ثانی، وضع طبیعی هابز به وسیله‌ی قرارداد پایان می‌پذیرد، در حالی که اشمیت خواهان حفظ چنین وضعی، یعنی حفظ امر سیاسی، می‌شود.

 • الهیات سیاسی ۱۳۹۲-۱۰-۱۵ ۱۰:۲۰

  نگاهی به چیستی الهیات سیاسی و پیشینه‌ی آن؛

  الهیات سیاسی چه می‌گوید؟

  فرآیند فکری که اشمیت در الهیات سیاسی طی می‌کند موجب می‌شود تا نظم مورد نظر وی در میان واژگویی‌های وی نتواند رابطه‌ی جامعه‌شناسانه‌ای را که بر آن تأکید دارد، بر مسائل حقوقی مورد نظرش، از جمله حاکمیت، اعمال نماید.