سیر حکمت در اروپا

کل اخبار:2

 • ۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۱۶:۲۰

  کتاب «سیر حکمت در اروپا» منبع غرب‌شناسی دوران معاصر در ایران است

  مالک شجاعی‌جشوقانی گفت: کتاب «سیر حکمت در اروپا» نخستین و آخرین کتاب درباره تاریخ اندیشه اروپایی است و راه را برای مباحث بعدی در تاریخ اندیشه همواره می‌کند. این کتاب منبع غرب‌شناسی دوران معاصر در ایران است.

 • فروغی ۱۳۹۳-۰۸-۲۸ ۱۱:۲۸

  مالک شجاعی؛

  فروغی و تاریخ‌نگاری سير حكمت در اروپا

  فروغی متوجه تحول معنايي مفاهيم در دوره‌های مختلف فلسفه هم هست و فی‌المثل در ترجمه‌ی «reali stes» به مخاطب تذكر مي‌دهد كه امروزه اين لفظ به معنايی ضد اصطلاح اسكولاستيك آن است. در ترجمه‌ی «attribute» ضمن بحث از معانی آن در منطق و فلسفه تصريح می‌كند كه در فلسفه‌ی اسپينوزا به معنای «صفت» است و اين صفت غير از صفتی است كه حكمای ما برای واجب‌الوجود قائلند و نزديك به معنای ماهيت است.