نشست عصری با سهروردی

کل اخبار:5

 • ۱۴۰۱-۰۴-۰۵ ۲۰:۴۲

  هفدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ سهروردی

  هفدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ سهروردی به «سهروردی و انگاره‌ تناسخ» اختصاص دارد که در روز چهارشنبه ۸ تیرماه ساعت ۱۵ برگزار می‌شود.

 • ۱۴۰۱-۰۲-۱۸ ۲۰:۱۷

  شأن وجودی و معرفت‌شناختی زیبایی در فلسفه سهروردی بررسی می‌شود

  دهمین و یازدهمین نشست‌های درس گفتارهایی درباره سهروردی با عنوان «شأن وجودی و معرفت شناختی زیبایی در فلسفه سهروردی» چهارشنبه ۲۱ و ۲۸ اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شوند.

 • ۱۴۰۱-۰۲-۰۴ ۱۶:۴۷

  ارتباط حکمت اشراق سهروردی و عرفان ابن عربی بررسی می‌شود

  هشتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهای سهروردی در مرکز فرهنگی شهر کتاب روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت به واکاوی شباهت آثار سهروردی و ابن عربی اختصاص دارد.

 • دکتر محمود یوسف ثانی ۱۳۹۳-۰۵-۱۱ ۱۰:۱۴

  گفتاری از محمود یوسف ثانی؛

  سهروردی؛ فیلسوفِ وحدت‌

  سهروردی خیلی جاها سعی دارد کثرت مباحث منطقی را کم کند و آن‌ها را در عناوین جامع‌تر و کلی‌تری جا دهد. بر این اساس قطعاً فیلسوف وحدت‌گرا و وحدت‌نگری است. و بسیار به دنبال کاستن از کثرات و افزودن بر وحدات است

 • دکتر ضیا موحد ۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۱۱:۰۷

  گفتاری از ضیاء موحد؛

  هشت قرن سکوت محققان و اندیشمندان

  اگر نتوانیم کار سهروردی را نقد کنیم و بگذاریم هشت قرن دیگر بگذرد، و مدام تکرار کنیم کارهای تازه‌ای کرد، منطقی مقابل منطق ابن‌سینا آورد، منطقی مقابل منطق ارسطو آورد و... نمی‌توانیم اهمیت کاری را که شیخ اشراق در منطق کرد بفهمیم.